۱۴ آبان ۱۳۹۷
لوله فولادی تامین تجهیزات صنعت مارکت

لوله های فولادی در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی

لوله های فولادی در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی لوله های مورد استفاده در صنایع نفت و گاز و […]
۱۰ آذر ۱۳۹۷
انواع شیرآلات صنعتی صنعت مارکت تامین تجهیزات صنعتی

انواع شیرآلات صنعتی

انواع شیرآلات صنعتی ، آشنایی با اسامی و کارکردها انواع شیرآلات صنعتی: شیر صنعتی، کنترل ولو، شیر کنترل، سیفتی ولو، […]
فارسی