نفت گاز پتروشیمی تامین تجهیزات صنعتی صنعت مارکت
نفت گاز پتروشیمی
نیروگاه تامین تجهیزات صنعتی صنعت مارکت
نیروگاه ها
معادن حفاری تامین تجهیزات صنعتی صنعت مارکت
معادن
خودرو سازی و فلزات تامین تجهیزات صنعتی صنعت مارکت
خودرو سازی و فلزات
کارخانجات صنعتی تامین تجهیزات صنعتی صنعت مارکت
کارخانجات صنعتی
 

گروه صنعت مارکت در حال حاضر در حال همکاری با برندهای معتبر در سراسر جهان برای تامین نیازهای داخلی در زمینه تجهیزات صنعتی میباشد. ما این قابلیت را داریم تا در تمامی پروژه های بزرگ و کوچک حضور یافته و خدمات مهندسی و تامین تجهیزات را بر عهده بگیریم.

برندهایی که صنعت مارکت برای تهیه تجهیزات با آنها همکاری میکند.

  • برند امرسان ابزار دقیق فیشر صنعت مارکت
  • کمپرسور ساور آلمان صنعت مارکت
  • ابزار دقیق ویکا همکاران صنعت مارکت
  • تکنوفورج technoforge فلنج تجهیزات صنعت مارکت
  • ولویتالیا سازنده ولو صنعت مارکت
  • فلنج Galperti گالپرتی صنعت مارکت
  • ابزار دقیق Megger مگر صنعت مارکت
  • لوله Hyundai هیوندای صنعت مارکت
  • ورق Tisco تیسکو صنعت مارکت
  • ورق Nisco نیسکو صنعت مارکت