فلنج کور تجهیزات صنعت مارکت
فلنج کور
۷ مهر ۱۳۹۷
ابزار دقیق مگر Megger تامین تجهیزات صنعت مارکت
ابزار دقیق Megger (مگر)
۸ مهر ۱۳۹۷

فلنج عایق

فلنج عایق تجهیزات صنعت مارکت

درباره فلنج عایق

برای جدا کردن الکتريکی دو قسمت از يه مسير لوله کشی يا تجهيزات از فلنج عايق استفاده ميشود.

| فلنج عایق ، فروش فلنج ، فروش تجهیزات صنعتی صنعت مارکت |

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.