خدمات فنی و مهندسی صنعت مارکت

طراحی و مهندسی از طرح مقدماتی تا راه اندازی و تعميرات دوره ای و نگهداری
 • برآورد هزينه

  يکی از مشکلاتی که اکثر صاحبان صنايع کوچک و متوسط و سرمايه گذاران با آن مواجهند عدم برآورد دقيق پروژه در ابتدای طرح صنعتی و تحليل افزايش قيمت ها ميباشد. بخش طراحی و مهندسی صنعت مارکت با تجربيات برآورد پروژه های حرفه ای از جمله برآورد قيمت پروژه ايستگاه اندازه گيری گاز صادراتی ارمنستان، پروژه های ميدان نفتی آذر، کارخانه توليد قير و بسياری از پروژه های ديگر آمادگی خدمت رسانی به صاحبان صنايع ميباشد. در اين راستا گروه مهندسی که از خدمات بخش های گوناگون مهندسی از جمله ساختمانی و راه سازی، برق و ابزار دقيق، کنترل، تجهيزات ثابت و دوار، لوله کشی، ايمنی و آتش نشانی برخوردار است، در مدل های مختلف بين المللی اجرايی برآورد هزينه پروژه را از ابتدا تا انتها بر اساس انتخاب کارفرما ارائه مينمايد و هزينه محاسبه شده را تضمين مينمايد.
 • مهندسی خريد

  مهندسی خريد شامل تهيه ليست مصالح مورد نياز بخش های مختلف پروژه، تهيه مشخصات فنی مورد نياز تجهيزات، تهيه فرم سفارش خريد و انجام مراحل سفارش خريد، به گونه ای که برای خريداران مشکلی ايجاد ننمايد، بازرسی و گارانتی محصول، تهيه فرمت های حرفه ای مورد نياز از جمله خدمات اين بخش ميباشد. بخش مهندسی خريد گروه صنعت مارکت از ساير بخش های مهندسی مجزا ميباشد. ارزيابی فنی پيشنهاد های فنی دريافتی از سازندگان مختلف از جمله خدمات اين بخش ميباشد.
 • جانمايی و ايجاد طرح سه بعدی کارخانجات

  مهندسين با تجربه با همکاری نقشه کش های حرفه ای ضمن طرح ريزی و جانمايی تجهيزات و تاسيسات جهت ايجاد حس واقعی و امکان تصميم گيری برای سرمايه گزاران و صاحبان صنايع نسبت به جانمايی تجهيزات و تاسيسات کارخانجات، بر اساس استاندارد های روز دنيا در زمينه های ايمنی، نسبت به تهيه نقشه های سه بعدی برای امکان تصميم گيری ساده تر کارفرمايان اقدام مينمايند.
 • تهيه مدارک مهندسی و نقشه های ساخت و نصب

  برای هر پروژه مدير مهندسی مسئولين بخش های مختلف از جمله لوله کشی، برق، ابزار دقيق، ساختمان و محوطه سازی و ... را انتخاب مينمايد و کارشناسان مربوطه ضمن بازديد از محل نسبت به انجام خدمات طراحی و مهندسی بر اساس استاندارد های روز دنيا اقدام مينمايند. و درسريعترين زمان ممکن اين خدمات به صاحبان صنايع ارائه ميشود. تهيه مشخصات فنی بين المللی، ديتا شيت ها، و .... بر اساس استاندارد های معتبر خارجی و داخلی از جمله خدمات بخش مهندسی ميباشد.
 • تهيه دستورالعمل های نصب و راه اندازی، تعميرات

  بررسی ميدانی و تهيه دستورالعمل های نصب و راه اندازی و نگهداری و تعميرات، تهيه ليست لوازم يدکی دوره ای از برای پروژه هايی که تجهيزات آن توسط کارفرمايان خريداری شده است، از چمله فعاليتهای اين گروه ميباشد.
 • تضمين عملی کيفيت مهندسی و خريد

  بخش مهندسی فرآيند صنعت مارکت با استفاده از خدمات مهندسين با تجربه و مسلط به تکنولوژی های روز دنيا و ارتباط مستمر با شرکتهای مشاور تکنولوژی، و همکاری اساتيد معتبر دانشگاهی بين المللی، طرحهای صنعتی مورد نظر سرمايه گذاران و صاحبان صنايع را در بخش های لايسنس، مهندسی مقدماتی، مهندسی تفصيلی، نظارت بر اجرا، خريد کالا، راه اندازی، خدمات دوره نگهداری تضمين مينمايد.
 • انتقال تکنولوژی

  در صنايع و پروژه هايي که سرمايه گذاران و صاحبان کالا تمايل به استفاده از تکنولوژی و لايسنس شرکتهای معتبر خارجی باشند، گروه مهندسی صنعت مارکت با مشارکت شرکای آلمانی، استراليايي، کانادايي خود، طراحی، مهندسی و خريد تجهيزات فرآيندی را به صورت نو و يا تجهيزات کارکرده به عهده ميگيرد. تهيه لايسنس صادرات و خدمات راه اندازی و نظارت بر نصب فروشنده و استفاده از خدمات تکنولوژيک مشاور های تخصصی از جمله خدمات بخش مهندسی ميباشد.
 • تضمين توليد و دوره عمر

  اعتماد بخش مهندسی و تکيه بر توانايي های تخصصی مهندسی داخل کشور و متخصصين خارج از کشور اين افتخار را نصيب گروه صنعت مارکت نموده است که دوره عمر و توانايی توليد صنايع مختلف را در مدت زمان بهره برداری پروژه تضمين نمايد. گارانتی صنايع مشروط به انجام بررسی و صحه گذاری خواسته کارفرما و امکانات موجود، مهندسی مقدماتی و تفصيلی، نظارت بر خريد کالا، نظارت بر اجرا، و نظارت بر اجرای کامل دستورالعمل های بهره وری صنعت مارکت ميباشد.
 • خدمات مهندسی و ساخت دستگاه ها و تجهيزات خاص آلياژی و قطعات يدکی کمياب

  گروه صنعت مارکت با استفاده از تجربيات سی ساله متخصصين آلياژی و با همکاری گروه مهندسی بدر سيستم، تجربيات ارزنده ای در مهندسی، طراحی و ساخت دستگاه های خاص و قطعات دستگاه ها و تجهيزات استراتژيک پروژه ها و صنايع و کارخانجات را فراهم نموده است. شايان ذکر است گروه بدر سيستم تجربيات ارزنده و پيشينه طولانی مدت در زمينه بازسازی و بهره برداری مجدد از تجهيزات خاص، توربين های گاز، موتورهای توربو جت، تجهيزات خودرو دارد و در زمينه ساخت تجهيزات آلياژی و سوپر آلياژی از مواد اوليه برند های معتبر دنيا در بالاترين سطح تکنولوژي روز دنيا صاحب تکنولوژی ميباشد.
 • خدمات مهندسی معکوس

  متخصصين همکار، و تجهيزات گروه صنعت مارکت ، امکان مهندسی معکوس و تعمير و بازسازی و گارانتی کارکرد، حتی برای دستگاه هايي که هيچ کاتالوگ و مشخصاتی از آن موجود نميباشد را فراهم آورده است. بازسازی توبين های گازی و گارانتی کارکرد و عملکرد رضايت بخش در مناطق نفت خيز نمونه ای از فعاليتهای اين شرکت ميباشد.
 • بازرسی خريد و کاليبراسيون دستگاه ها با گارانتی صنعت مارکت

  بخش مهندسی عملی صنعت مارکت با همکاری شرکتهای بازرسی و کاليبراسيون زير مجموعه، قطعات و تجهيزات مورد استفاده در صنايع نفت، گاز، پتروشيمی، انرژی، خودرو، توليدی و کارخانجات، را بررسی مهندسی مينمايد و ضمن کارشناسی و ارائه گزارش بازرسی مهندسی، نسبت به کاليبراسيون تجهيزات و رفع ايرادات احتمالی اقدام نموده و کارکرد آن را گارانتی مينمايد.

خدمات طراحی و مهندسی

 
بخش مهندسی صنعت مارکت متشکل از گروه های مهندسی با به کار گيری متخصصان طراحی و عملی بخش طراحی صنعتی و با خدمات ارزنده ای به پروژه های کشور انجام داده است که از آن جمله ميتوان به برآورد هزينه، تهيه ليست مصالح مورد نياز و تهيه درخواستهای حرفه ای خريد خارجی، بازرسی و ارزيابی مشخصات کالای موجود با نياز پروژه ها و کارخانه ها، تهيه نقشه های ساخت و راه اندازی و ... اشاره نمود.
در موارد خاص و در پروژه هايی که نياز به استفاده از مشاوران رسمی می باشد، شرکتهای مهندسی مشاور رتبه دار و مطرح صنايع از همکاران گروه صنعت مارکت ميباشند.

| خدمات فنی و مهندسی ، صنعت مارکت ارائه دهنده به روزترین و با کیفیت ترین خدمات فنی و مهندسی |

فارسی